Till innehåll på sidan

Verksamhetsplaner

.

För att effektivt och systematiskt kunna arbeta mot vår vision krävs en tydlig planering av verksamheten. Vi måste ständigt utveckla våra arbetssätt och samverkansformer kring våra elevers vardag och miljö, samt möta våra elevers behov av nya och fördjupade kunskaper. Vi upprättar varje läsår dokument som beskriver vad vi arbetar mot (våra mål), hur vi på bästa sätt ska nå dit (våra handlingsplaner) och hur vi utvärderar att vi nått målen (kvalitetsredovisning). Några av våra viktigaste verksamhetsplaner hittar du här.

Verksamhetsberättlese 2020

Verksamhetsplan 2021

 

Dela:
Kategorier: