Verksamhet

I Södermalmsskolan går cirka 850 elever. Verksamheten är förlagd till Gamla Maria skolbyggnader för åren F-3 och till Södermalmsskolebyggnaden för åren 4-9. Skolbarnomsorgen, korttidstillsyn och mellanstadieverksamhet är helt lokalintegrerad i skolan.

Organisation

Skolan är indelad i arbetslag. Kring de yngre eleverna, årskurs F-3, består ett arbetslag av tre lärare, förskollärare i förskoleklass, och fritidspedagoger. Arbetslaget ansvarar för  elevernas hela dag och planerar gemensamt kring skola och fritidshem. Det finns fyra sådana arbetslag. Två av dem inkluderar en grundsärskolegrupp.

Grundskolans och grundsärskolans elever i årskurs 4-9 organiseras i sju arbetslag. Varje arbetslag på grundskolan består av en årskurs förutom vårs CSI-grupp Sweden som är ett eget arbetslag och består av elever i årskurs 7-9. Grundsärskolans klasser ingår i samma arbetslag som grundskolan men klasserna är åldersblandade.

Från och med årskurs 7 kan elever välja två profiler: språk eller drama.

Dela: