Trygghet och studiero

För att vi lättare ska kunna arbeta och trivas tillsammans finns det skrivna och oskrivna regler. Det finns en regel som kallas ”Den gyllene regeln” som egentligen skulle räcka. Den lyder så här: Du ska vara mot andra på samma sätt som Du vill att de ska vara mot Dig.

 

Respekt

Jag behandlar andra så som jag själv vill bli behandlad.

Omtanke

Jag bryr mig om ifall någon far illa och berättar för en vuxen.

Vänlighet

Jag använder ett vårdat språk och en vänlig attityd.

Aktsamhet

Jag är rädd om saker och byggnader så att vi har en trivsam miljö

Ordningsregler 2018-2019 

Plan mot kränkande behandling 

 

Dela:
Kategorier: