Verksamhet

Antal: 1

  • Verksamhet

    I Södermalmsskolan går cirka 860 elever. Verksamheten är förlagd till Gamla Maria skolbyggnader för åren F-3 och till Södermalmsskolebyggnaden för åren 4-9.

    Kategorier: