KTT

Antal: 1

  • KTT - Korttidstillsyn

    Korttidstillsyn (KTT) är en insats enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Korttidstillsyn är till för ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov.

    Kategorier: