Historia

Antal: 1

  • Historia

    Södermalmsskolan

    Södermalmsskolan vid Timmermansgatan 21 på Södermalm i Stockholm grundades som Högre läroanstalt för flickor på Södermalm år 1881, senare namn var Södermalms kommunala flickskola.

    Kategorier: