gymnasieval

Antal: 1

  • Studie- och yrkesvägledare

    SYV

    Vår studie-och yrkesvägledare Janine finns på plats för att hjälpa våra elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Hon hjälper gärna till med frågor gällande gymnasieval och framtida studievägar.

    Kategorier: