Till innehåll på sidan

Elevråd

Antal: 2

  • Samråd elever

    Eleverna har utifrån demokratiska principer ansvar och inflytande över sin egen lärandeutveckling och är med och skapar skolan.

    Kategorier: