Till innehåll på sidan

Elev

Antal: 4

 • Samråd elever

  Eleverna har utifrån demokratiska principer ansvar och inflytande över sin egen lärandeutveckling och är med och skapar skolan.

  Kategorier:
 • Frånvaroanmälan elever

  Det är viktigt att du frånvaroanmäler ditt barn för att undvika oro från skolans sida när ditt barn är frånvarande men även så att frånvaron inte registreras som olovlig frånvaro.

  Kategorier:
 • Elever/vårdnadshavare

  Utbildningen på Södermalmsskolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt ge dem en livslång lust att lära.