Till innehåll på sidan

Specialpedagoger

.

Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds.

Specialpedagogerna samverkar och är till hjälp för pedagogerna i deras arbete med elever, så att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt till kunskapsinlärning och personlig utveckling genom att vid behov analysera och kartlägga komplicerade inlärningssituationer, handleda personalen, bistå vid upprättandet av åtgärdsprogram och efter beslut av rektor undervisa enskilda elever.

Specialpedagog årskurs 4-9
Elin Olander
e-post: elin.olander@edu.stockholm.se
Telefon: 508 40 955

Specialpedagog årskurs 7-9
Erica Krantz
e-post: erica.krantz@edustockholm.se
Telefon: 508 40 962

 

 

Specialpedagog F-3 
Pia Wass
e-post: pia.wass@edu.stockholm.se
Telefon: 

 

Specialpedagog 7-9 
Lena Bergman Åkerman
e-post: lena.bergman.akerman@edu.stockholm.se
Telefon: 076-1240963

  Specialpedagog grundsär och Torus 
Won-Ji Kippinge
e-post: wonji.klippinge@edu.stockholm.se
Telefon: 08-50840948
 

 

Dela: