Till innehåll på sidan

SÖDERMALMSSKOLELEKTION

Detta är ramarna för samtliga lektioner på Södermalmsskolan.

Alla elever kommer i tid till lektionen samt har med sig det material som behövs.

Lektionsstart
Läraren står i dörren och hälsar eleverna välkomna.
Eleverna på årskurs 7-9 lämnar ifrån sig sina mobiltelefoner till läraren. Övriga elever ska ha lämnat dem på morgonen.
Alla elever sätter sig på sina bestämda platser som också finns anslagna i klassrummet.
Läraren välkomnar eleverna till lektionen och tar närvaro.

Lektionens innehåll
Detta ska stå på WB/SMARTboarden och läraren ska gå igenom detta i början på lektionen:
Start- och sluttid för lektionen.
VAD ska eleverna lära sig under lektionen?
HUR ska de lära sig detta?
VARFÖR ska de lära sig detta?

Lektionsavslut
Sammanfattning av lektionen och någon form av utvärdering med eleverna.
Eleverna börjar plocka undan i god tid innan lektionen slutar så att lektionen slutar i tid. De ser också till att alla bänkar är rena och fina. Eventuellt klotter avlägsnas.
Eleverna ställer sig bakom sin stol då de är klara. Är det dagens sista lektion så ställs stolarna upp.
Läraren avslutar lektionen.
Läraren för in närvaro och sen ankomst i Skolplattformen.

Dela:
Kategorier: