Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds.

Skolhälsovården (elevhälsans medicinska insatser) tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Som all annan hälso-och sjukvårdspersonal har vi tystnadsplikt. Vi arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar inklusive syn och hörselkontroll, vaccinationer enligt nationella barnvaccinationsprogrammet samt särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsovården.

I det förebyggande arbetet ingår bland annat riktade hälsokontroller såsom längd, vikt, syn och ryggkontroller. Vi utför även enklare sjukvård när behov uppstår under skoldagen.

Skolhälsovården i Stockholms stad arbetar med digitala journaler sedan år 2009. Systemet behandlas samma personuppgifter som stadens elevregister. De digitala journalerna behandlas med samma sekretess som i all övrig hälso- och sjukvård.

Skolläkaren finns på skolan två dagar/månad. Alla elever i förskoleklass erbjuds en sista läkarkontroll och då också den andra och sista vaccinationen mot mässling/påssjuka/röda hund. Skolläkaren träffar även elever i övriga årskurser om behov finns. Skolläkartid bokas via skolsköterskan.

Specialkost
Elever med specialkost anmäler detta på särskild blankett som lämnas till klasslärare/mentor för vidarebefordran till skolhälsovården.
Blankett och anvisningar om specialkost vid allergi

Akuta olycksfall/sjukdom
Vid akuta olycksfall och sjukdom som inträffar under skoldagen finns skolhälsovården till förfogande. Olycksfall som inträffar utanför skoltid samt akuta infektioner såsom öroninflammation, hög feber, halsfluss mm, hänvisas till vårdcentralen eller akutmottagning.

Skolsköterskan finns på skolan alla dagar i veckan. Har mottagning på Gamla Maria byggnad på tisdagar.

Skolhälsovårdens skolsköterska heter Lisbeth Pettersson och skolläkaren heter Maria Ohlsson. Du når oss på telefon 08-508 40 958, eller e-post till skolsköterskan: lisbeth.pettersson@edu.stockholm.se

Jag svarar i telefonen så ofta jag kan – ringer upp om ni lämnar meddelande. Har dock ingen speciell telefontid.  Har öppen mottagning för eleverna så ofta möjlighet finns – i princip dagligen.

Mer information om elevhälsan i Stockholm

 

Skolsköterska
Lisbeth Pettersson
e-post: lisbeth.pettersson@edu.stockholm.se
Telefon: 508 40 958

  Skolläkare
Maria Ohlsson
Telefon: 508 40 958

 

Dela: