Till innehåll på sidan

Skolledning

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, biträdande rektorer och administrativ chef. Rektor har det övergripande ansvaret för skolan men har delegerat olika ansvarsområden till de biträdande rektorerna och den administrativa chefen. De biträdande rektorerna ansvarar för olika arbetslag både vad gäller personal och elever. Vår chef- och ledarfilosofi utgår från de tre ledorden; se, stötta och styra. Eftersom ledningsgruppen arbetar som ett team så arbetar alla utifrån samma ledningsfilosofi för att skapa en likvärdighet både i vår ledningsgrupp men även mot våra medarbetare.

Ansvarsområden
Rektor Therese Moyano – ledningsgrupp, skolsköterskor, skolpsykolog, skolkurator och SYV
Administrativ chef Anki Glöckler – Support & Service
Biträdande rektor Elisabeth Lindberg – lågstadiet Kvadraten, Triangeln, Cirkeln och Rektangeln
Biträdande rektor Fredric Nyström – mellanstadiet Pyramiden, Kvirkeln och Ellipsen
Biträdande rektor Tina Sandberg – högstadiet Hexagonen, Sfären, Ovalen och CSI-grupp Torus 
Biträdande rektor Pia Nyström – grundsärskolan F-9

 

Antal: 6