Profiler på Södermalmsskolan

Till årskurs 7 kan du som elev välja en profil här på Södermalmsskolan. Profilen har du under de tre år du går här på högstadiet. De elever som väljer en profil har profiltid på schemat då de fördjupar sig i det ämne profilen riktar sig mot. Vi erbjuder två olika profiler på Södermalmsskolan: drama och språk. Valet av profil görs då du blivit erbjuden en plats i årskurs 7. Går du redan här på skolan och vill välja en profil till årskurs 7 så lämnar du in blanketten ”anmälan till profil eller elevens val”.

Drama    
Profilen drama ger dig en möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga. Genom praktiska övningar krokar vi i kunskapskraven för svenska, engelska, moderna språk och samhällsorienterande ämnen. Vi använder oss av teaterns och skådespelarkonstens verktyg för att öva oss i berättarkonst och muntlig framställning. Vi levandegör och gestaltar kunskap genom värderingsövningar och rollspel. Genom träning i att uttrycka sig med röst och kropp syftar undervisningen till att stärka tilltron till den egna förmågan. Eleverna ges kunskaper i att använda sig av kroppen och rösten som kommunikativa medel och använder sig av gestaltandet för att beskriva, förklara och redovisa. Vi gör minst ett teaterbesök per år.

Språk - engelska
Profilen språk ger dig en möjlighet att utveckla dina språkkunskaper. Språk är i allra högsta grad en färdighet som man har nytta av hela livet vare sig man använder ett annat språk på en semesterresa eller om man behöver använda ett annat språk i sitt framtida arbete.

I årskurs 7, 8 och 9 kommer du att läsa nästan dubbelt så mycket engelska som andra elever d v s närmare fyra timmar i veckan istället för två. Mycket av den utökade tiden i engelska kommer att fokusera på talad engelska. Du får möjlighet att på ett kreativt och roligt sätt använda och utveckla sin talade engelska t e x i form av ”speech”, att producera kortfilm på engelska, diskussion och debatt på engelska m m

 

Dela:
Kategorier: