Till innehåll på sidan

Profiler på Södermalmsskolan

Årskurs 4-6   

Drama    
Profilen drama ger dig en möjlighet att utveckla din muntliga förmåga. Vi använder oss av teaterns och skådespelarkonstens knep för att öva oss i berättarkonst och muntlig framställning. Vi gör dessutom minst ett teaterbesök per år.

Engelska
Profilen engelska ger dig en möjlighet att förbättra din engelska. Mycket kommer att fokusera på talad engelska. Du får möjlighet att på ett kreativt och roligt sätt använda och utveckla din talade engelska t e x i form av ”speech” och att producera kortfilm på engelska.

Matematik
Profilen matematik är för dig som vill ägna lite mer tid åt matematik. Du kommer att få öva på problemlösning och fördjupa dig i annat som hör matematiken till. Tillsammans utforskar vi matematikens värld. Det är såklart en fördel om du tycker matematik är kul!

Förutsättningar

  • Profiltid varje vecka på schemat.
  • Koppla profilen till innehåll och kunskapskrav i Läroplanen.

 

Årskurs 7-9    

Drama    
Profilen drama ger dig en möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga. Vi använder oss av teaterns och skådespelarkonstens verktyg för att öva oss i berättarkonst och muntlig framställning. Vi levandegör och gestaltar kunskap genom värderingsövningar och rollspel. Genom träning i att uttrycka sig med röst och kropp syftar undervisningen till att stärka tilltron till den egna förmågan. Vi gör dessutom minst ett teaterbesök per år.

Engelska
Profilen engelska ger dig en möjlighet att utveckla dina språkkunskaper. Engelska språket är i allra högsta grad en färdighet som man har nytta av hela livet vare sig man använder det på en semesterresa eller i sitt framtida arbete. Mycket kommer att fokusera på talad engelska. Du får möjlighet att på ett kreativt och roligt sätt använda och utveckla din talade engelska t e x i form av ”speech”, att producera kortfilm på engelska, diskussion och debatt på engelska m m.

Matematik
Profilen matematik är för dig som behöver en extra utmaning i matematik och vill fördjupa dina kunskaper i matematik. Du kommer att få utveckla din matematiska förmåga och öva på problemlösning. Tillsammans utforskar vi matematikens värld utanför läroboken. Det är en fördel om du tycker matematik är kul!

 

Dela:
Kategorier: