Till innehåll på sidan

ORDNINGSREGLER 2019-2020

 

Vi utgår ifrån skolans värdegrund vad gäller förhållningssätt på skolan. Utöver denna gäller följande ordningsregler.

Skolans ordningsregler gäller alla elever på skolan.

 • Vi har mobilfria lektioner! Mobiltelefoner låses in under skoldagen på F-6 och under varje lektion på åk 7-9.  Mobiltelefonerna kan dock användas i skolarbetet om läraren tar det beslutet. Missbrukar man som elev användande av sin mobiltelefon under skoldagen/lektionen så kan de omhändertas av lärare eller rektor enligt Skollagen 5 kap, §22. Om mobiltelefonen skadas eller försvinner då de är i skolans ansvar så är skolan ersättningsskyldig.
 • Skolan är fri från godis, tuggummi, nötter, energidryck och läsk.
 • Vi är sparsamma med att använda parfymerade produkter för att visa hänsyn till de som är allergiska.
 • Lektioner och matsalen är fria från jackor.
 • F-6 är utomhus på rasterna. Åk 6 får vara i caféet en bestämd rast i veckan.
 • F-9 lämnar inte skolans område, utan att skolans personal har beviljat det, under skol- och omsorgstid. Åk 7-9 kan dock få lämna skolans område under rasttid om vårdnadshavarna skriftligt har godkänt det på särskilt intyg.
 • Skolan tar inte ansvar för medtagna värdesaker. Skolan ersätter inte stulna eller försvunna värdeföremål.
 • Farliga och/eller olagliga föremål lämnas hemma. I händelse av att någon elev tar med sig olämpliga eller farliga föremål tar vi hand om dessa.
 • Vi kastar aldrig föremål från entresolerna.
 • Bollar använder vi enbart utomhus.
 • Snöbollskastning är inte tillåtet.
 • Elevskåp för åk 4-9. Eleven står själv för hänglås till sitt skåp. Om låset måste klippas upp på grund av borttappad nyckel utgår ingen ersättning från skolan. Skolan förbehåller sig rätten att klippa upp hänglåsen om det finns anledning att misstänka att det förvaras otillåtna saker i skåpet. Om detta sker ersätter skolan låset.
 • Vi får inte röka och/eller snusa på skoltid eller på skolans område. Vid misstanke om rökning/snusning kontaktas vårdnadshavare av den personal som misstänker eller upptäcker rökning och/eller snusning.

 

Alla vuxna reagerar och följer upp situationer, enligt konsekvenstrappan, där överenskommelser inte hålls.

 

Dessa ordningsregler har tagits fram i samråd med personal, elevråd och skolråd.

Dela: