Till innehåll på sidan

Om skolan

Tillsammans är vi Södermalmsskolan

Södermalmsskolan är en F–9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm. Vi tar emot barn från förskoleklass upp till årskurs 9 i grundskolan och grundsärskolan. Vi har en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet för förskoleklass till årskurs 3 och erbjuder en mellanstadieverksamhet för årskurs 4–6. Vi har korttidstillsyn för våra elever i grundsärskolan. 

Skolans samtliga verksamheter samverkar för att skapa en helhet för eleven. Vi välkomnar alla elever. Alla ska trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi ser på eleven utifrån ett helhetsperspektiv där goda kunskaper är lika viktigt som sociala kompetenser. Gott lärandeklimat och studiero skapar vi genom ett pedagogiskt och tydligt ledarskap och vår Södermalmsskolelektion.

En trygg skola

Uppdelningen på olika skolbyggnader gör att eleverna upplever skolan som en lagom stor skola där man känner sig trygg. Vi får genomgående mycket positiva resultat på frågan om trygghet i våra årliga enkäter till elever och föräldrar. En viktig faktor på skolan är vår trygghetsgrupp som tar tag i eventuella problem eller tendenser till mobbing. Skolan har en engagerad personal som gör sitt yttersta för att eleverna ska trivas. I trygghetsgruppen ingår personalrepresentanter
från de olika arbetslagen på skolan.

Vi är stolta över vår skola och jobbar för att ständigt utveckla oss. Att bli en bra skola för alla elever är en självklar vision för oss på Södermalmsskolan!

Dela:
Kategorier: