Till innehåll på sidan

Södermalmsskolan är öppen som vanligt tisdag 14 april

Tisdag 14 april är Södermalmsskolan öppen som vanligt. Eleverna går enligt sina ordinarie scheman.

Alla skolor har sedan tidigare skärpt uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion. Är eleven sjuk ska det anmälas som vanligt. Eleven ska vänta minst två dygn efter att den blivit symptomfri innan den går tillbaka till skolan. Blir eleven sjuk i skolan kontaktar skolan vårdnadshavare så att eleven kan hämtas om det behövs.

Frånvaroanmälan
Vi behöver er hjälp att sjukanmäla era barn i så god tid som möjligt innan skolan börjar. Gärna vid 7-tiden på morgonen eller kvällen innan (om ni vet att barnet kommer vara hemma dagen efter. Frånvaroanmälan görs via Skolplattformen, frånvaroappen (App information), SMS (SMS information) eller om dessa inte fungerar på telefonsvarare 08-508 42 145. Detta underlättar skolans möjlighet att få en överblick på morgonen för att, vid behov, kunna slå ihop klasser vid hög personalfrånvaro.

Hämta barnen så tidigt som möjligt
Fritidshemmen är öppna som vanligt men vi ber er att hämta barnen tidigare om ni har möjlighet. Vi har en högre personalfrånvaro än normalt och vi kommer därför ha mycket vikarier i verksamheten. Även på fritidshemstid kan grupper komma att slås ihop för att få verksamheten att fungera vid hög personalfrånvaro.

Skolledningen på Södermalmsskolan uppdaterar informationen löpande och lägger ut på Skolplattformen
 

 

Med vänlig hälsning
Therese Moyano
rektor

Södermalmsskolan

Dela:
Kategorier: