Information med anledning av coronaviruset covid-19

Skärpt uppmärksamhet på elevers symptom Om en elev uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion, även lindriga, i skolan kontaktas elevens vårdnadshavare så att eleven hämtas och sjukanmäls av vårdnadshavare eller av sig själva om de är myndiga. Eleven ska vänta minst två dygn efter att den blivit symptomfri innan den går tillbaka till skolan.

Riktlinjer för frånvaro och närvaro

Med anledning av den förändrade bedömningen är det viktigt att alla skolor skärper uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion. Är eleven sjuk ska den anmäla det själv eller av vårdnadshavare. Eleven ska vänta minst två dygn efter att den blivit symptomfri innan den går tillbaka till skolan. Blir eleven sjuk i skolan kontaktar skolan vårdnadshavare så att eleven kan hämtas om det behövs. Detta innebär att skolan använder ordinarie rutiner vid sjukdom och sjukanmälan.

Elever med omfattande medicinska tillstånd

Om eleven har olika typer av medicinska tillstånd är det elevens patientansvariga läkare inom regionens hälso-och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om eleven ska gå i skolan. 

Ökad försiktighet vid utflykter och studiebesök

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta har staden ökat försiktighetsgraden vad gäller utflykter och studiebesök.

Stockholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms vara nödvändigt. Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Skolledningen på Södermalmsskolan uppdaterar informationen löpande och lägger ut på Skolplattformen:

https://grundskola.stockholm/skolplattformen/

 

Med vänlig hälsning
Therese Moyano
tf rektor
Södermalmsskolan

Dela:
Kategorier: