Klimatstrejk 15/3

Elever i Stockholm får inte klimatstrejka på skoltid. Stockholms grundskoledirektör Lee Orberson är tydlig med detta och då han intervjuas i DN säger han följande ”det är positivt att ungdomarna engagerar sig i en viktig fråga, det bådar gott för framtiden, men fredag är en ordinarie skoldag”. Det betyder att de elever som deltar i skolstrejken kommer att få ogiltig frånvaro på de lektioner de skulle ha närvarat på. Mentor kommer även att kontakta hemmet ifall elever saknas eftersom vi inte vet var det är om de är borta från lektionerna och vi ansvarar för dem under skoltid.

Nina Jonsson, rektor

Dela:
Kategorier: