Information om klasstorlek på F-3

Från och med vårterminen 2013 så kommer vi successivt att öka klasstorlekarna på F-3 från 20 elever per klass till 22 elever per klass. Anledningen till detta är att det är brist på skolplatser på Södermalm och vi kan då inte hålla 20 elever när de andra skolorna har mellan 25 och 30 elever i varje klass.

Ett annat skäl är att vi nästa år kommer att få det tuffare ekonomiskt och att vi därför behöver öka intäkterna (elevernas skolpeng) för att kompensera detta.

Vänliga Hälsningar

Nina Jonsson
rektor

Dela:
Kategorier: