Till innehåll på sidan

Kvalitetsarbete

Södermalmsskolan har som innerstadsskola i ett skoltätt område, sedan lång tid, erfarenhet av att konkurrera om eleverna. Vi står oss bra i konkurrensen och är medvetna om att vår skola håller en god kvalitet. Vi granskar ständigt vår verksamhet och fördelar och omfördela resurser för att så effektivt som möjligt öka resultaten och höja måluppfyllelsen.
Läget mitt i en storstad erbjuder ett mångfacetterat utbud av aktiviteter. Dessa aktiviteter har skolan att använda sig av som möjligheter och tillgångar, respektive att förhålla sig till och manövrera kring.

Ett oförutsägbart informationssamhälle i ständig utveckling är en utmaning. Vi måste ständigt utveckla våra arbetssätt och samverkansformer kring våra elevers vardag och miljö, samt möta våra elevers behov av nya och fördjupade kunskaper. Oavsett hur omvärlden ser ut så handlar det för oss om att se möjligheterna och använda oss av dem till stöd för vidare utveckling. Det är viktigt att ständigt utvecklas och ta till oss nya utmaningar med ett positivt förhållningssätt.

Vi är stolta över vår skola och jobbar för att ständigt utveckla oss. Att bli en bra skola för alla elever är en självklar vision för oss på Södermalmsskolan!

Dela:
Kategorier: