KTT - Korttidstillsyn

Korttidstillsyn (KTT) är en behovsprövad  insats enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Korttidstillsyn är till för ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov.

KTT ELLIPSEN
”Om man har en funktionsnedsättning, och är i tonåren behöver man verktyg och upplevelser för att stärka sin självkänsla. De flesta funktionshindrade tonåringar utvecklas och åstadkommer mer på sin fritid om de har någon form av personlig vägledning, hjälp och stöd. En sådan vägledning får de på KTT Ellipsen! Verksamheten bedrivs på eftermiddagar samt vissa lov.  Vi fungerar som bollplank, vän, en rådgivare och en vägvisare. En personlig mentor eller coach! ”

Läs mer om vår verksamhet här!

/ Åsa & Thomas

Kontakt:
thomas.bjork@stockholm.se
asa.malmstedt@stockholm.se

 

Dela: