Till innehåll på sidan

KTT - Korttidstillsyn

Korttidstillsyn (KTT) är en insats enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Korttidstillsyn är till för ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov.

Det viktigaste för oss på Södermalmsskolans KTT-verksamhet är att skapa en trygg och meningsfull sysselsättning där först och främst ungdomarnas egna intressen tas tillvara. Vi arbetar alltid flexibelt och individanpassat med alla deltagares direkta inflytande över verksamheten. Att förstå samhällets normer och värderingar i ett socialt samspel får alla deltagare att utvecklas både i gruppen och på ett personligt plan.

Kontakt:
linda.j.karlsson@stockholm.se
lisa.renvall@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: