Till innehåll på sidan

Klagomålshantering

KONTAKTTRAPPAN
Hur man gör om man vill framföra synpunkter

Vi tar alla synpunkter på allvar, tar hand om synpunkten snabbt, löser problem i första hand i dialog med den enskilde, vidarebefordrar synpunkter till närmaste chef om det inte går att lösa direkt mellan personal och den klagande samt vid behov vidtar åtgärder för att ställa saker och ting till rätta.

Föräldrar framför sina synpunkter genom samtal, brev eller e-post till mentor, andra undervisande lärare, fritidshemspersonal och skolledning, föräldramöten, informationsmöten, särskilda möten, enskilda samtal etc. Det är viktigt att framföra sina synpunkter på ett sakligt och vänligt sätt. En otrevlig ton gör inte att det blir en bättre lösning.

Nedan finns en bild som i stora drag beskriver var man ska vända sig med frågor till skolan. Om en förälder har synpunkter, frågor eller känner oro inför något ska denne börja med att vända sig till personerna på första trappsteget. Det är viktigt att man försöker prata MED den det berör och inte OM den det berör. Känner man inte att man får den hjälp man behöver kan man gå vidare till nästa trappsteg. Om det är mera övergripande frågor så kan man genom skolrådsrepresentanten gå vidare med frågan till skolrådet.

Alla kontaktuppgifter hittar ni på skolans hemsida www.sodermalmsskolan.stockholm.se

 

Kontakttrappan på Södermalmsskolan

Dela: