Till innehåll på sidan

IUP-processen

Elevernas kunskapsutveckling ska följas och stödjas under hela skoltiden. Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) och får skriftliga omdömen i alla ämnen. En IUP ska vara ett stöd för elevens lärande och sociala utveckling.

Eleven, vårdnadshavarna och lärarna ska tillsammans kunna följa och stödja elevens utveckling i förhållande till målen i läroplanen och i kursplanerna. Det är olika steg som man behöver arbeta med för att kunna skapa en IUP med skriftliga omdömen och alla dessa steg tillsammans kan benämnas IUP-processen.

Dela: