Till innehåll på sidan

Historia

Södermalmsskolan

Södermalmsskolan vid Timmermansgatan 21 på Södermalm i Stockholm grundades som Högre läroanstalt för flickor på Södermalm år 1881, senare namn var Södermalms kommunala flickskola.

Byggnaden uppfördes åren 1935-1936 efter ritningar av arkitekt David Dahl och upptar hela sydöstra delen av kvarteret Rosendal mindre längs Timmermansgatan.
I hörnet vid Sankt Paulsgatan finns en park som nyttjas som skolgård.
Byggherre var AB Södermalms högre läroanstalt för flickor. Byggnaden är uppförd i 5-6 våningar i vinkel med slamputsade fasader i rosa kulör, gestaltade i stram funktionalistisk stil. I byggnadens mitt finns en stor öppen hall som sträcker sig över flera våningar. Hallen belyses genom en lanternin av glasbetongblock som ursprungligen utfördes av AB Glasbetong i Stockholm.

Södermalmsskolan är klassificerad ”grön” och särskilt värdefull av Stockholms stadsmuseum och bevarar stora delar av sin ursprungliga funktionalistiska arkitektur. Skolbyggnaden är en viktig del av stadsdelens sociala uppbyggnad och har både ett lokal och samhälls- historiskt värde. Hallen har arkitektoniska värden av hög kvalitet.


Gamla Maria

Maria gamla vid Timmermansgatan räknas som Stockholms äldsta och bäst bevarade folkskolebyggnad. 1854 förvärvade Maria församling den Hartwigska malmgården för att använda den som skollokal. På samma tomt uppfördes nya folkskolebyggnader 1864 och 1876.

Dela:
Kategorier: