Till innehåll på sidan

Grundskolan

Enligt Lgr11, Grundläggande värden

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

Södermalmsskolan är en skola med mycket goda förutsättningar och bra resultat. Vi har det senaste året höjt vårt meritvärde och våra resultat på de nationella proven. Det finns ett gott elevunderlag, ambitiös och kompetent personal, bra ändamålsenliga lokaler, utarbetade system och engagerade föräldrar. Värdegrundsarbetet är ett ständigt fokusområde.

Södermalmsskolan är en treparallellig grundskola. Där kan eleverna går från årskurs 1 till årskurs 9. Skolan är uppdelad på två skolbyggnader, Gamla Maria skolbyggnad, där förskoleklass till årskurs 3 finns, och Södermalmsskolebyggnaden, där årskurs 4 till 9 finns. Grundsärskolan är inkluderad i grundskolans arbetslag som egna klasser och eleverna deltar i grundskolans aktiviteter efter förmåga och behov.
Skolan är indelad i arbetslag. Kring de yngre eleverna, årskurs F-3, består ett arbetslag av tre lärare, förskollärare i förskoleklass, och fritidspedagoger. Arbetslaget ansvarar för elevernas hela dag och planerar gemensamt kring skola och fritidshem. Det finns fyra sådana arbetslag. Två av dem inkluderar en grundsärskolegrupp.
Grundskolans och grundsärskolans elever i årskurs 4-9 organiseras i sju arbetslag. Tre på årskurs 4-6 och fyra på årskurs 7-9. Ett av arbetslagen på 7-9 är vår CSI-grupp Torus.

Dela:
Kategorier: