Till innehåll på sidan

Flexibla undervisningsgrupper

Varje årskursarbetslag består av tre flexibla undervisningsgrupper. Flexibiliteten består i att ansvariga mentorer, tillika arbetslagets undervisande lärare, låter grupperna variera i konstellation och sammansättning över tid.

Syftet med de flexibla undervisningsgrupperna är att skapa en lagkänsla i det arbetslag eleven tillhör, att öka kontaktytorna för den enskilde, att ge lärare möjlighet att utifrån pedagogiska och sociala överväganden bryta eventuella negativa grupperingar. Vidare undviker vi inlåsningseffekter för enskilda, som av olika anledningar saknar kontaktytor i en fast klassplacering. Pedagogiskt ger flexibla undervisningsgrupper oss fler möjligheter att arbeta utifrån elevernas förutsättningar, behov och intresse.

Årskursarbetslaget består av 78 - 84 elever. Huvuddelen av undervisningen genomförs i den flexibla undervisningsgruppen om 26 - 28 elever. Eleverna är även indelade i fem mentorsgrupper, med cirka 16-17 elever. Mentorsgrupperna är fast över tid och ändras inte, och varje mentorsgrupp har en egen mentor, som också är undervisande lärare i arbetslaget. Mentorsgruppen träffas varje vecka under mentorstid. Vissa ämnen har undervisning i mentorsgrupper (vanligtvis slöjd, musik, hem-och konsumentkunskap, NO-laboration).

Eleverna i årskursarbetslaget lär känna många fler av eleverna i årskursen i och med de flexibla undervisningsgrupperna och vår upplevelse är att både tryggheten och trivseln ökar då de känner fler i arbetslaget.

 

Länkar om flexibla undervisningsgrupper på andra skolor
http://www.sjostadsskolan.stockholm.se/flexibla-undervisningsgrupper
http://hogalidsskolan.stockholm.se/flexibla-undervisningsgrupper

Dela: