Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds.

Elevhälsan är till hjälp för pedagogerna i deras arbete med elever, så att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt till kunskapsinlärning och personlig utveckling.

Uppdaterad elevhälsoplan
Nu är årets elevhälsoplan uppdaterad och klar. Ni hittar den här

Dela:
Kategorier: