Ansökan

Vi välkomnar alla barn. Hos oss kan man gå från morgon till kväll och hela skoltiden. Alla ska trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi ser på eleven utifrån ett helhetsperspektiv där sociala kompetenser och god hälsa är lika viktigt som kunskaper.
 

Skolval

Alla barn som önskar kan börja i förskoleklass det år de fyller sex år.
Under januari skickas information hem till dig som är vårdnadshavare om hur antagningen går till. Informationen anslås även på Stockholms stads hemsida och där finns också ansökningsformulär som öppnas i samband med ansökningsperioden (mitten av januari till mitten av februari).

Byta skola mellan skolår

Det kan ibland bli aktuellt att välja ny skola inför skolår 4 och 7. Sista datum för att välja är som för skolvalet i mitten av februari. Behov av byte av skola i andra skolår kan också uppstå om det finns speciella skäl såsom elevvårds- eller familjeskäl och för elever med behov av särskilt stöd.

Dela: