Verksamhet

I Södermalmsskolan går cirka 850 elever. Verksamheten är förlagd till Gamla Maria skolbyggnader för åren F-3 och till Södermalmsskolebyggnaden för åren 4-9. Skolbarnomsorgen, korttidstillsyn och mellanstadieverksamhet är helt lokalintegrerad i skolan.

Organisation

Skolan är indelad i arbetslag. Kring de yngre eleverna, årskurs F-3, består ett arbetslag av tre lärare, en förskollärare och minst fem fritidspedagoger. Arbetslaget ansvarar för  elevernas hela dag och planerar gemensamt kring skola och fritidshem. Det finns tre sådana arbetslag. Ett av dem inkluderar en grundsärskolegrupp.

Grundskolans och grundsärskolans elever i årskurs 4-9 organiseras i sju arbetslag. Varje arbetslag på grundskolan består av en årskurs förutom vårs CSI-grupp Sweden som är ett eget arbetslag och består av elever i årskurs 7-9. Grundsärskolans klasser ingår i samma arbetslag som grundskolan men klasserna är åldersblandade.

Från och med årskurs 7 kan elever välja två profiler: språk eller drama.

Dela:
Kategorier: