Skolpsykolog

Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds.

Skolpsykologen är till hjälp för pedagogerna i deras arbete med elever genom psykologiska utredningar, handledning av personal och stödsamtal till elever och föräldrar.

 

 

Marta Satora
e-post: marta.satora@stockholm.se
Telefon: 508 40 959

 

 

Dela:
Kategorier: