Söka skola 2017

Vi har ett mycket högt söktryck till Södermalmsskolan och vi vet att många inte kunnat erbjudas plats. Ni som har erbjudits plats har nu fått meddelande skriftligt, via brev, om att ni erbjudits plats. Ni behöver nu meddela skolorna, senast 1 april, ifall ni tackar ja till platsen eller inte. Efter den 1 april kommer vi att börja arbeta med reservintaget. För att komma ifråga för reservintag så behöver du som sökt oss, och inte kunnat erbjudas plats, att lämna in en ny ansökan på papper. Denna pappersansökan hittar du här. Det är mycket viktigt att den inkommer till oss senast den 1 april

Vänliga Hälsningar
Nina Jonsson, rektor

Dela:
Kategorier: